เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
อาจารย์กรภพ  สีสัน 
จังหวัดพะเยา
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
สามเณรสุริยะ สีมันตะ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบความถนัดทางภาษาบาลี ชุดที่ 2 พร้อมให้ทดสอบแล้ว
เนื้อหาข่าว :

ใครจะทดสอบความสามารถ เข้าระบบแล้วทดสอบได้เลย (สำหรับคนมาใหม่ ต้องลงทะเบียนก่อน)  เงื่อนไขในการทดสอบคือ

1. เลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
2. ฝึกทดสอบความถูกต้องและบริหารเวลาให้ได้
3. ไม่เปิดหนังสือขณะทำข้อสอบ เพราะจะวัดการรู้จริงของเราไม่ได้
4. จะแสดงผลคะแนนสอบ เมื่อทำข้อสอบได้ครบทุกข้อ
วันที่โพส : 24/10/2557
จำนวนคนเข้าดู : 2306