เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
อาจารย์กรภพ  สีสัน 
จังหวัดพะเยา
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
นางสาวนีนนิมมาน ยอดเมือง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
ชื่อ - นามสกุล :
อาจารย์กรภพ  สีสัน
จังหวัด :
พะเยา
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อดีตมหาเปรียญ 9, อาจารย์สอนบาลีวัดพระเจ้าตนหลวง