เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
สามเณรสุริยะ สีมันตะ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
นายวรวัฒน์  อินทร์สำเภา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด
แบบฝึกหัดผังอักษรบาลี เตรียมสอบ PAT 7.6
เนื้อหาข่าว :
แบบฝึกหัดผังอักษรบาลี สำหรับเตรียมสอบ PAT 7.6
เน้นให้เข้าใจและกำหนด ฐาน กรณ์ สิถิละ โฆสะ อโฆสะ 
ไฟล์แนบ
วันที่โพส : 9/8/2557
จำนวนคนเข้าดู : 3661