เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
สามเณรสุริยะ สีมันตะ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
ธิดารัตน์  ฉัตรชัยอนันต์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด
แบบฝึกหัดผังอักษรบาลี สำหรับเตรียมสอบ PAT 7.6 เน้นให้เข้าใจและกำหนด ฐาน กรณ์ สิถิละ โฆสะ อโฆสะ
เนื้อหาข่าว :
แบบฝึกหัดผังอักษรบาลี สำหรับเตรียมสอบ PAT 7.6
เน้นให้เข้าใจและกำหนด ฐาน กรณ์ สิถิละ โฆสะ อโฆสะ 
ไฟล์แนบ
วันที่โพส : 9/8/2557
จำนวนคนเข้าดู : 4325