เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
อาจารย์กรภพ  สีสัน 
จังหวัดพะเยา
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
ธิดารัตน์  ฉัตรชัยอนันต์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
ชื่อ - นามสกุล :
อาจารย์ชินวุฒิ จันโท
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อดีตมหาเปรียญ 9 วัดพระปฐมเจดีย์,นักบริหาร,ที่ปรึกษาธุรกิจ