เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
นาวาตรี สุรเชษฐ์ ทองแม้น 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
ธวัชชัย ศรีจันทร์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด
Powerpoint สรุปไวยากรณ์บาลีหลักสูตรสนามหลวง
เนื้อหาข่าว :
Powerpoint สรุปไวยากรณ์บาลีตามหลักสูตรสนามหลวง 
ไฟล์แนบ
วันที่โพส : 9/8/2557
จำนวนคนเข้าดู : 3324