เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
สามเณรสุริยะ สีมันตะ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
ธวัชชัย ศรีจันทร์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
ชื่อ - นามสกุล :
นายวรวัฒน์  อินทร์สำเภา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลเพิ่มเติม :
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจิตอาสาช่วยกรอกข้อมูล PAT 7.6 เพื่อเป็นโอกาสส่งเสริมน้อง ๆ นักเรียนรุ่นหลังต่อไป