เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
อาจารย์ชินวุฒิ จันโท 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
ธิดารัตน์  ฉัตรชัยอนันต์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนีนนิมมาน ยอดเมือง
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลเพิ่มเติม :
มีศรัทธาร่วมสร้างฐานข้อมูลแบบทดสอบความถนัดทางภาษาบาลี PAT 7.6 มหาบาลีวิชชาลัย ปี 2557