เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
สามเณรสุริยะ สีมันตะ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
สามเณรสุริยะ สีมันตะ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนอะไร ต้องรู้ตัวเองและรู้อนาคตที่ตัวเองจะไปประกอบอาชีพ
เนื้อหาข่าว :
เรียนอะไร ต้องรู้ตัวเองและรู้อนาคตที่ตัวเองจะไปประกอบอาชีพ มีคนจำนวนมากที่ไม่รู้ว่า
1. ตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร 
2. ตัวเองอยู่กับอะไรได้ดี
3. ถ้าจะไปประกอบอาชีพในอนาคต ตัวเองรู้จุดขมจุดหวานของอาชีพนั้น ๆ ขนาดไหน ลองหาข้อมูลดีหรือยัง
4. ในแต่ละเรื่อง แต่ละสาขา ตัวเองมีจุดแข็งอะไร มีจุดอ่อนอะไร
5. เมื่อเผชิญปัญหายาก ๆ ตัวเองมีแผนรับมือแก้ปัญหา 1-2-3 อย่างไร
6. ในทุกเรื่องสถานการณ์ เมื่อไม่ต้องการให้เกิดปัญหา ตัวเองจะเตรียมการและจัดการอย่างไร

การเรียนนั้น มี 2 เป้าหมาย คือ
1. เรียนเพื่อไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวในวันหน้า
2. เรียนเพื่อการความรู้ เพื่อการผ่อนคลาย เพื่อสติปัญญา


การเรียนบาลีไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยาก (เหมือนวิชาอื่น ๆ ทั่วไป)
จะเอาความรู้บาลีไปสอบเรียนต่อ ต้องรู้ว่า หลังเรียนจบ ตัวเองจะไปทำงานอะไร

การเรียนโดยไม่รู้จุดหมายอาชีพที่จะทำในอนาคต จะทำให้เสียเวลาเปล่า
การเลือกอาชีพในอนาคตโดยขาดข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน (รู้ตัวเอง รู้สภาพงาน รู้สภาพแวดล้อมทางสังคม) ทำให้เสียสุขภาพจิตเปล่า ๆ

จะเรียนอะไร จะเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพอะไร
จงรีบค้นหาตัวเองให้เจอ แล้วลุยเรียนให้ถึงที่สุด
ไม่ท้อถอย ไม่ถอดใจ ไม่นานก็จะประสบความสำเร็จได้ทุกคน
วันที่โพส : 4/8/2557
จำนวนคนเข้าดู : 1313