เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
นาวาตรี สุรเชษฐ์ ทองแม้น 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
ธวัชชัย ศรีจันทร์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปีนี้ นักเรียนน่าจะทำคะแนนสอบ PAT 7.6 ได้ดียิ่งขึ้น
เนื้อหาข่าว :
ปีนี้ นักเรียนน่าจะทำคะแนนสอบ PAT 7.6  ถ้าฝึกซ้อมหลาย ๆ รอบ ฝึกบ่อย ๆ อ่านเยอะ ๆ ผลคะแนนสอบ ต้องดีแน่นอน
วันที่โพส : 31/7/2557
จำนวนคนเข้าดู : 1516