เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
อาจารย์ชินวุฒิ จันโท 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
นายวรวัฒน์  อินทร์สำเภา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกทดสอบความถนัดทางภาษาบาลี ถ้าทำผิดเกิน 3 ข้อ แสดงว่ายังไม่ดีพอ
เนื้อหาข่าว :
นักเรียนที่เข้าทำแบบทดสอบความถนัดทางภาษาบาลี PAT 7.6 จงระลึกอยู่เสมอว่า ถ้าผลการสอบชุดใด เราทำผิดเกิน 3 ข้อ (ใน 100 ข้อ)

ถือว่า เรายังทำได้ไม่ดีพอ เรายังต้องปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มากกว่าเดิม และต้องเพิ่มความละเอียดในวิชาความรู้นั้น ๆ ให้มากกว่าเดิมด้วย

หลักคิด "ผิดไม่เกิน 3" สามารถนำไปใช้กับการเรียนวิชาอื่น ๆ ได้ทุกสาขาวิชาและทุกระดับการเรียนเช่นกัน
วันที่โพส : 6/8/2557
จำนวนคนเข้าดู : 2317