เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
อาจารย์ชินวุฒิ จันโท 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
นายวรวัฒน์  อินทร์สำเภา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด
ผังสรุปไวยากรณ์บาลีสำหรับสอบ Pat 7.6
เนื้อหาข่าว :
ผังสรุปไวยากรณ์บาลีสำหรับสอบ Pat และตัวอย่างข้อสอบ B-Net
1. สรุป สนธิ นาม อาขยาต กิตก์ สมาส ตัทธิต
2. ตัวอย่างข้อสอบ B-Net เพื่อประยุกต์เตรียมสอบ PAT 7.6
ไฟล์แนบ
วันที่โพส : 9/8/2557
จำนวนคนเข้าดู : 6182