เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
อาจารย์ชินวุฒิ จันโท 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
นายวรวัฒน์  อินทร์สำเภา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด
อธิบายกิตก์
เนื้อหาข่าว :
บาลีไวยากรณ์ (ตำราสนามหลวงแผนกบาลี) อธิบายกิตก์
ไฟล์แนบ
วันที่โพส : 9/8/2557
จำนวนคนเข้าดู : 2046