เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
อาจารย์กรภพ  สีสัน 
จังหวัดพะเยา
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
นางสาวนีนนิมมาน ยอดเมือง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด
เฉลยข้อสอบแพทบาลี โดย P.S. Siddhivaro
เนื้อหาข่าว :
วันที่โพส : 24/10/2557
จำนวนคนเข้าดู : 6676